Uslovi korišćenja

Ovaj dokument se odnosi na opšte uslove korišćenja ovog sajta i usluga na sajtu. Pristupom, korišćenjem i registrovanjem na ovaj sajt, newlsetter ili bilo koju drugu uslugu, podrazumeva se pristanak na uslove korišćenja definisane ovim dokumentom.

Uvod

Veb-sajt www.babybell.rs, kao i inofrmacije, sadržaj, proizvodi i usluge koje su na njemu dostupne (u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom „Veb-sajt“), nalaze sed pod pokroviteljstvom kompanije Baby Bell d.o.o., Hadži Melentijeva 83, Beograd, Srbija (u daljem tekstu: „Baby Bell“).

Uslovi korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi“) podrazumevaju uslove koji se odnose na korišćenje ovog Veb-sajta.

Izmene Uslova

Baby Bell povremeno pravi izmene Uslova po sopstvenom odlučivanju, kroz ažuriranje teksta ovog dokumenta, i definisanjem datuma važenja nove verzije Uslova. Kontinuriano korišćenje Veb-sajta, koje se nastavlja i nakon izmena u Uslovima, podrazumeva saglasnost korisnika sa novom verzijom Uslova. Zbog ovoga savetujemo da uvek kada pose ujete Veb-sajt proverite da li je istaknuta nova verzija Uslova.

Kontakt podaci

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim Uslovima ili sa Veb-sajtom, možete nas kontaktirati putem e-maila office@babybell.rs.

Privatnost

Informacije o čuvanju ličnih podataka korisnika, prikupljenih na Veb-sajtu, detaljno su opisane u Politici privatnosti. Baby Bell može povremeno vršiti izmene ove politike, po sopstvenom odlučivanju.

Korišćenje sadržaja i informacija na Veb-sajtu

Pod sadržajem se podrazumevaju informacije, saveti, preporuke, postovi, tekstovi, grafike, softveri, muzika, zvuci, fotografije, video sadržaji, podaci i ostali materijali (u daljem tekstu: „Sadržaj“). Deo Sadržaja je kreiran od strane kompanije Baby Bell i nejnih saradnika. Iako se Baby Bell trudi da obezbedi da Sadržaj na Veb-sajtu bude tačan, ažuriran, precizan, kompletan, Baby Bell ipak ne može garantovati i nije odgovoran za tačnost, kompletnost i ažuriranost bilo kog dela Sadržaja, bilo da je Sadržaj postavljen od strane kompanije Baby Bell, bilo od njenih saradnika. Sva mišljenja, saveti, izjave ili druge informacije na Veb-sajtu koja su data od strane Trećih lica (kao što su, mada ne isključivo, stručni saradnici ili ugovara i marketinških usluga-advertajzeri), jesu isključivo odgovornost Trećih lica, a ne Baby Bell-a. Baby Bell ne garantuje i nije odgovoran za tačnost i sigurnost bilo kakvog mišljenja, saveta ili izjave koji se nalaze na ovom Sajtu.

Vlasništvo i intelektualna svojina

Vlasništvo Veb-sajt je u vlasništvu kompanije Baby Bell d.o.o Beograd . Sva prava nad, vlasništvo nad i korist od Sadržaja na Veb-sajtu, kao i izgled, utisak, dizajn, autorska prava, logo-i, zaštitni znaci i žigovi vezani sa Veb-sajt, kao i URL-ovi Veb-sajta su vlasništvo kompanije Baby Bell ili Tre ih lica i zaštićeni su odgovarajućim pravom vlasništva u Zavodu za intelektualnu svojinu.

Korišćenje sadržaja

Baby Bell dozvoljava korisnicima opozivo ograničeno pravo, koje nije ekskluzivno niti se može preneti, da čita, gleda, kopira, štampa i distribuira Sadržaj sa Veb-sajta samo za lične, nekomenracijalne potrebe, pod uslovom da se ne ukloni ili vizuelno ne naruši oznaka autorskog prava ili zaštitni znak ili druge oznake prava vlasništva koji su prikazani ili su u vezi sa Sadržajem. Nije dozvoljeno korišćenje Sadržaja sa Veb-sajta u bilo koje druge svrhe bez prethodne pisane saglasnosti od strane Baby Bell-a. Sva prava koja nisu specifično preneta ovim Ugovorom ostaju na raspolaganju isključivo Baby Bell-u.

Zaštitni znak

Svi zaštitni znaci, žigovi, logo-i i dizajnerska rešenja korišćena na ovom sajtu, bilo da su registrovana ili nisu, u vlasništvu su Baby Bell-a ili Trećih lica. Nije dozvoljeno korišćenje ili prikazivanje bilo kog žiga, znaka, logo-a ili dizajnerskog rešenja koji su u vlasništvu Baby Bell-a ili njenih partnera, bez naše prethodne pismene saglasnosti.

Modifikacije ili suspenzija Veb-sajta

Baby Bell može u bilo kom momentu izmeniti, prekinuti ili suspendovati Veb-sajt, ili bilo koji njegov deo, privremeno ili stalno, bez prethosnog obaveštavanja Korisnika.